Bezpieczna praca w przemyśle

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest tematem, który w ostatnich latach jest niezwykle ważny. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ogromną liczbą przypadków wypadków w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jest to rzecz problematyczna, ponieważ nie ma niczego gorszego niż doznanie poważnego urazu w trakcie wykonywania pracy i zarabiania na utrzymanie swoje oraz własnej rodziny. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnione były warunki, które pozwolą pracownikom na skuteczną pracę, bez narażania się na utratę zdrowia lub nawet życia. Jest to obowiązkiem pracodawcy więc wszelkie niedociągnięcia pod tym względem będą surowo karane przez instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy też Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego tak ważne jest, aby zostały spełnione wymagania prawne, które ciążą np. nad zakładami przemysłowymi. W takim miejscu jest bardzo wiele czynników mogących powodować zagrożenia i dlatego ważne jest zapobieganie ewentualnym sytuacjom wypadkowym.

Ochrona zdrowia

Jedną z ważniejszych rzeczy jest ochrona zdrowia poprzez zapewnienie odpowiedniego klimatu w zakładzie przemysłowym. Jeżeli względy technologiczne tego nie wymagają to temperatura powinna być odpowiednia dla pracy fizycznej ? może być ona niższa niż ta panująca w biurach, ale dalej nie może spaść poniżej określonych prawem norm. Ważna jest też wentylacja przemysłowa, która powinna zapewniać dopływ świeżego powietrza. Jest to kwestia tym ważniejsza, gdy będziemy mieli do czynienia z procesami, które mogą powodować zanieczyszczenie środowiska np. różnego rodzaju lakiernie czy też używanie środków chemicznych, które są szkodliwe. Ważne jest też zapewnienie właściwej wentylacji w miejscach, gdzie poruszają się wózki jezdniowe oraz tam, gdzie dokonuje się zmiany butli. To jaki rodzaj wentylacji zostanie zastosowany (grawitacyjna, mechaniczna) nie jest najważniejsze ? liczy się to, aby warunki do wykonywania pracy były ściśle określone i bezpieczne.

Ochrona słuchu (sxc.hu)
Ochrona słuchu (sxc.hu)

Szkolenia BHP

Kolejną rzeczą, która jest ważna to odpowiednie przeszkolenie pracowników pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest to dla nas rzeczą naprawdę ważną, o której powinniśmy pamiętać ? bez tej wiedzy pracownicy często nie wiedzą jak się zachować lub nie zdają sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia, które może się przydarzyć na danym stanowisku pracy. Szkoleniami zajmują się inspektorzy BHP, którzy mają odpowiednie wykształcenie, które pozwala na przeprowadzanie tego rodzaju kursów. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać przeszkolona z zakresu bezpieczeństwa oraz pracy na stanowisku. Również okresowo przeprowadza się takie kursy ? w zależności od rodzaju wykonywanej pracy ten czas jest różny. Musimy pamiętać, aby takie rzeczy były przestrzegane, ponieważ przekładają się bezpośrednio na zdrowie oraz życie zatrudnianych przez nas osób. Niekiedy wiąże się to z wydaniem ogromnych sum pieniężnych na ochronniki i zabezpieczenia, ale podjęcie takiego wydatku jest zawsze warte swojej ceny.

Post Author: Agniesza Zawada

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *