Czym zajmuje się notariusz?

Według ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawa o notariacie, notariusz jest ?osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego?.

Co robi notariusz?

Otóż notariusz ma za zadanie czuwać nad tym, aby prawa i słuszne interesy były odpowiednio zabezpieczone. Oprócz tego, udziela tym osobom wszelkich wyjaśnień, jeśli pojawiają się wątpliwości wobec dokonywanej czynności notarialnej. Oczywiście notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej niezgodnej z prawem. notariusze zabrze dochowują tajemnicy o okolicznościach sprawy.

Czynności notarialne

biurowce (sxc.hu)
biurowce (sxc.hu)

Notariusz dokonuje czynności notarialnych w biurze notarialnym lub w innym miejscu, jeśli wystąpiły jakieś szczególne okoliczności. Na przykład dzieje się tak, gdy stan zdrowia nie pozwala na stawienie się w kancelarii osobiście. Notariusz sporządza akty i dokumenty i powinien to robić w sposób przejrzysty i jasny oraz zabezpieczyć prawa i słuszne interesy stron.
Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku ? Prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. nr 189 poz. 1158 z 2008 roku), notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządzanie aktów notarialnych,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń,
 • doręczanie oświadczeń,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów, weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie: pieniędzy, dokumentów i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie na żądanie stron: projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów,
 • bezpłatna informacja w zakresie dokonywanych czynności,
 • dokonywanie czynności notarialnych także poza siedzibą Kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

 

Post Author: Piotrek Nowak

Jedna myśl o “Czym zajmuje się notariusz?

 • Husiek

  (19 maja 2016 - 14:29)

  Dzięki za świetny i wyczerpujący poradnik – tego szukałem!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *