Bezpieczna praca w przemyśle

Bezpieczeństwo i higiena pracy jest tematem, który w ostatnich latach jest niezwykle ważny. Do tej pory mieliśmy do czynienia z ogromną liczbą przypadków wypadków w trakcie wykonywania obowiązków pracowniczych. Jest to rzecz problematyczna, ponieważ nie ma niczego gorszego niż doznanie poważnego urazu w trakcie wykonywania pracy i zarabiania na utrzymanie swoje oraz własnej rodziny. Dlatego tak ważne jest, aby zapewnione były warunki, które pozwolą pracownikom na skuteczną pracę, bez narażania się na utratę zdrowia lub nawet życia. Jest to obowiązkiem pracodawcy więc wszelkie niedociągnięcia pod tym względem będą surowo karane przez instytucje takie jak Państwowa Inspekcja Pracy czy też Urząd Dozoru Technicznego. Dlatego tak ważne jest, aby zostały spełnione wymagania prawne, które ciążą np. nad zakładami przemysłowymi. W takim miejscu jest bardzo wiele czynników mogących powodować zagrożenia i dlatego ważne jest zapobieganie ewentualnym sytuacjom wypadkowym. Czytaj więcej o Bezpieczna praca w przemyśle

Zagrożenie ze strony zbiorników ciśnieniowych

W przemyśle wykorzystuje się naprawdę bardzo wiele różnego rodzaju zbiorników. Część z nich może być pod ciśnieniem, co stanowi spore ryzyko wypadku z jego udziałem. Dlaczego tak się dzieje? Podniesienie ciśnienia gazu ma ogromną siłę, która bez problemu będzie w stanie rozerwać płaszcz zbiornika i to nawet wtedy, gdy będzie on wykonany z materiałów takich jak stal. Na dodatek rozerwanie będzie wyglądało w taki sposób, że w powietrze zostaną wystrzelone ostre kawałki, które będą w stanie zranić pracowników, którzy znajdują się wokoło ? dokładnie tak, jak za pomocą śrutu. Jeżeli chcemy uniknąć takich problemów to musimy wiedzieć w jaki sposób zajmować się wszelkimi rzeczami, aby utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy. Tym zajmują się jednak inspektorzy do sprawa BHP.

Czytaj więcej o Zagrożenie ze strony zbiorników ciśnieniowych

Szkolenia i bezpieczna praca

Bezpieczeństwo w pracy jest rzeczą określoną przez prawo. W państwach Unii Europejskiej stawia się na wieli nacisk na eliminację zagrożeń, które mogą wystąpić w środowisku pracowniczym. Doszło to do tego stopnia, że niemal każde prawo jest modyfikowane z myślą o to, żeby nie narażać robotników na niepotrzebne ryzyko. W związku z tym zmieniono normy produkcji wielu maszyn przemysłowych ? tak, aby spełniały one kryteria wytrzymałościowe i nie stanowiły zagrożenia dla ludzkiego życia. W każdym zakładzie pracy muszą być przestrzegane przepisy i zalecenia z zakresu BHP. Każdy z pracowników musi przejść przez specjalistyczne szkolenia oraz używać ochronników, które zostały przypisane do danego stanowiska. Jeżeli nie będzie chciał on z nich korzystać (pomimo świadomości o zagrożeniu) to pracodawca ma możliwość wypowiedzenia umowy za pomocą argumentu niemożności zapewnienia bezpiecznej pracy. Jeżeli dojdzie do wypadku na terenie zakładu pracy to właściciel będzie miał z tego tytułu problemy. Czytaj więcej o Szkolenia i bezpieczna praca

Bezpieczna praca na wysokościach

W budownictwie często zachodzi konieczność pracy na wysokości. Według prawa są to wszystkie czynności, które odbywają się na wysokości powyżej 1 metra od podłogi lub ziemi. Jeżeli jednak z każdej strony znajduje się bariera stała o wysokości powyżej 1,5 metra to w takiej sytuacji nie mówimy o pracy na wysokości. Każda osoba, która chce pracować w takich warunkach powinna mieć odpowiednie badania lekarskie. Przede wszystkim mają one wyeliminować te osoby, które mają zaburzenia równowagi. Jeżeli taka osoba zostałaby dopuszczona do takiej pracy to mogłaby być potencjalnie zagrożona upadkiem. Wiadomo, e często są to wysokości znacznie większe niż 1 metr i taki wypadek może zakończyć się naprawdę bardzo tragicznie. Z tego powodu przykłada się ogromną uwagę do stosowania zabezpieczeń podczas pracy na wysokości. Czytaj więcej o Bezpieczna praca na wysokościach

Bezpieczeństwo i higiena w pracy

Bezpieczeństwo w pracy jest jedną z najważniejszych rzeczy. Każdy z ns przecież chce mieć świadomość, że idąc do nie, będzie mógł bezpiecznie opuścić zakład i wrócić do domu, rodziny. Dlatego obowiązkiem każdego pracodawcy jest nadzorowanie kwestii, które są z tym związane. Nie oznacza to wcale, że samodzielnie zajmuje się wszystkimi rzeczami. Do tego celu zatrudnia dodatkowe osoby, które mają odpowiednie wykształcenie i uprawnienia do wykonywania zawodu inspektora ds. BHP. Jest to niezwykle ważne i dlatego powinniśmy zrobić wszystko, aby w jak najlepszy sposób zająć się wszelkimi rzeczami, które związane są z bezpieczeństwem pracowników, środowiska oraz ppoż. Czytaj więcej o Bezpieczeństwo i higiena w pracy

Ochrona przed hałasem w pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie wszystkim swoim podwładnym bezpiecznych warunków do pracy. W rozporządzeniach, ustawach i normach są wypisane przepisy, które odnoszą się do konkretnych czynników niebezpiecznych lub uciążliwych. Do takich zaliczyć można na przykład hałas. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych czynników, który może w krótkim czasie wyrządzić poważne uszkodzenia w ciele człowieka. Przede wszystkim odnosi się to do narządu słuchu, ale nie tylko. Hałas ma wpływ na cały organizm człowieka, a nie tylko na na samą zdolność do słyszenia. Dlatego tego rodzaju zagrożenia są realne i mogą powodować duże problemy ze zdrowiem. W rozporządzeniu ministra w sprawie dopuszczalnych natężeń czynników szkodliwych zostało określone, że najwyższy dopuszczalny poziom hałasu to 85 dB. osiągnięcie tej wartości jest równoznaczne z tym, że konieczne jest wprowadzenie środków ochrony indywidualnej dla każdego pracownika, który jest narażony na hałas. Czytaj więcej o Ochrona przed hałasem w pracy

Zagrożenia podczas wykonywania pracy

Bezpieczeństwo w pracy jest jedną z najważniejszych rzeczy, które muszą zostać spełnione przez pracodawcę. Jest to zagadnienie, którego nie wolno bagatelizować, ponieważ wpływa to bardzo niekorzystnie na ilość wypadków podczas pracy. Najważniejszą z wartości jest ludzkie życie i każdy rozsądny właściciel zrobi wszystko, aby podczas wykonywania obowiązków pracownik mógł czuć się całkowicie bezpieczny. Nie chodzi wyłącznie o wypadki, które zdarzają się statystycznie rzadko, ale też o choroby zawodowe, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Wyeliminowanie takich czynników szkodliwych jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na zmniejszenie takiego ryzyka. Wiele osób nie zdaje sobie nawet sprawy z tego, że niektóre z nich mogą być odpowiedzialne za wywoływanie poważnych chorób, których leczenie jest bardzo trudne lub nawet niemożliwe. Przez chorobę zawodową rozumiemy wszystkie te schorzenia, które maja związek z wykonywaną pracą i znajdują się na wykazie chorób zawodowych. Czytaj więcej o Zagrożenia podczas wykonywania pracy

Ochrona zdrowia w zakładach przemysłowych

Każdy pracownik musi mieć zapewnione odpowiednie warunki, które pozwolą mu na wypełnianie swoich obowiązków w sposób bezpieczny i nienarażający go na niebezpieczeństwa. Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie takich warunków, które nie będą narażały podwładnych na ryzyko wystąpienia awarii lub wypadku. Nie oznacza to, że sam musi się wszystkim zajmować. Wystarczy, że dobierze odpowiedni zespół i wyda im stosowne rozporządzenia. Najczęściej jest to służba BHP, która w miejscu pracy pełni funkcje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową oraz ochroną środowiska. To od nich w dużej mierze zależy to jak będą wykonywane wszystkie prace w zakładzie. W przypadku, gdy zagrożenie pracowników jest zbyt duże to maja obowiązek wstrzymać pracę do czasu aż stanowisko będzie spełniało wszystkie wymagania. Czytaj więcej o Ochrona zdrowia w zakładach przemysłowych

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
IP Blocking Protection is enabled by IP Address Blocker from LionScripts.com.