Powiat kętrzyński

Historycznie powiat leżał na terenie Barcji. Został on zasiedlony przez Krzyżaków w XIV wieku. Wcześniej te regiony zajęte były w dużej mierze przez lasy. W tym czasie zaczęły powstawać zamki oraz strażnice: Barten, Gierdawy, Leunenburg, Rastenburg. Dookoła nich powstawały majątki rycerskie.

Przeszkodą w kolonizacji tych terenów były liczne najazdy wojsk litewskich. Dopiero po zawarciu akt pokojowych sytuacja się ustabilizowała i możliwe było zasiedlenie tych terenów w większym stopniu. Trwało to do roku 1410, gdy liczne działania wojenne pomiędzy wojskami polskimi i krzyżackimi. Ludność zaczęła się przenosić na opuszczone grunty w okolicznych wsiach. Rozwój tego regionu nastąpił w okresie wojny trzynastoletniej, gdy na te tereny przyjechało wielu przedstawicieli rycerskich rodów z Niemiec.

Gospodarka powiatu skupia się w dużej mierze na rolnictwie. Dochody czerpie również z rozwiniętego przemysłu oraz zabytków i obiektów krajoznawczych.

Populacja: 66 784 osób.
Powierzchnia: 1212,97 km kw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *